ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΞΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΞΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020-21 να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-class την δήλωση συμμετοχής σε ομάδα εξέτασης έως τις 22-08-2021 και ώρα 23:55.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής ΔΕΝ συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής του μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα μπορέσει να συμμετέχει στις εξετάσεις.

Με εκτίμηση,

Η Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας.