ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WFOT

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WFOT

Με ιδιαίτερη χαρά σας κάνουμε γνωστό ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΠΑΔΑ εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών.