ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-CLASS

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-CLASS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος “ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ” να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα eclass.
 
Ο διδάσκων
Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Παρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα eclass.
 
Ο διδάσκων
Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος