Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στις 27/10/22