ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ , 8.00  – 11.00 στο  αμφιθέατρο της Φυσικής, όπου και πραγματοποιείται το μάθημα.

Η Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας.